fasadeConsult Aluminium as

Postboks 367 3051 MJØNDALEN

 

Besøksadresse:

Hagatjernveien 23

3050 MJØNDALEN

Telefon    32 27 02 00

Telefaks   32 27 02 20

E-post    mail@fasadeconsult.no

Faktura e-post  faktura@fasadeconsult.no

Foretaksnr.   NO 979 537 190 MVA

Bankkonto   2220.06.06071

 

Kontaktpersoner:

Daglig leder Thomas Akselvoll 32 27 02 05

Regnskapsleder Lillian Kristiansen 32 27 02 06

Prosjektleder Egil Torp Furua 32 27 02 03

Prosjektleder Torfinn Kirkerud 32 27 02 02

Prosjektleder Fredrik Rasmussen 32 27 02 08

Kalkulatør Jan Iver Krekling 32 27 02 15

Montasjeleder Roger Ludvigsen 32 27 02 07

Produksjonsleder Christian Hansen 32 27 02 04

Servicemann Kevin Asbjørnsen 91 54 56 66