fasadeConsult Aluminium as

Postboks 367 3051 MJØNDALEN

 

Besøksadresse:

Drammensveien 241

3300 Hokksund

 

Telefon    32 27 02 00

E-post    mail@fasadeconsult.no

Faktura e-post  faktura@fasadeconsult.no

Foretaksnr.   NO 979 537 190 MVA

Bankkonto   2220.06.06071

 

Kontaktpersoner:

Daglig leder       Thomas Akselvoll    32 27 02 05

Prosjektleder      Egil Torp Furua       32 27 02 03

Prosjektleder      Fredrik Rasmussen 32 27 02 08

Kalkulatør          Jan Iver Krekling    32 27 02 15

Montasjeleder     Roger Ludvigsen     32 27 02 07

Produksjonsleder Robert Nyanta        32 27 02 04

Service               Kevin Asbjørnsen   91 54 56 66